December 8, 2021

KA TUNYING SINAMPAL KAY LENI ANG GANDANG NAIDULOT NG DOLOMITE BEACH NI DUTERTE! SUPALPAL!

KA TUNYING SINAMPAL KAY LENI ANG GANDANG NAIDULOT NG DOLOMITE BEACH NI DUTERTE! SUPALPAL!