December 8, 2021

LENI INANGKIN ANG BORACAY REHAB NI DUTERTE? BUTATA SA BATA! MGA PANUNUHOL NI LENI INISA ISA!