October 27, 2021

Agarang Tulong ang Pahayag ng isang Netizen para sa battang Hiraρ Hυminga Dαhil sa Kαrαmdαmαn nito

𝚅𝚒𝚛𝚊𝚕 𝚗𝚐𝚊𝚢𝚘𝚗 𝚜𝚊 𝚜𝚘𝚌𝚒𝚊𝚕 𝚖𝚎𝚍𝚒𝚊 𝚊𝚗𝚐 𝚒𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚘𝚜𝚝 𝚔𝚞𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚊𝚗 𝚖𝚊𝚔𝚒𝚔𝚒𝚝𝚊 𝚊𝚗𝚐 𝚒𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚝𝚊𝚗𝚐 𝚕𝚊𝚕𝚊𝚔𝚒 𝚗𝚊 𝚗𝚊𝚖𝚊𝚖𝚊𝚕𝚒𝚖𝚘𝚜 𝚗𝚊 𝚝𝚒𝚕𝚊 𝚖𝚊𝚢 𝚜𝚊𝚔𝚒𝚝. 𝚂𝚊 𝚒𝚗𝚒-𝚞𝚙𝚕𝚘𝚊𝚍 𝚗𝚊 𝚕𝚊𝚛𝚊𝚠𝚊𝚗 …